Driver & Phần mềm

Driver & Phần mềm

1. Driver máy in mã vạch:

Driver máy in mã vạch Godex: Link1 link2  Link3        

Driver win xp: Link

Driver máy in mã vạch XprinterLink1     

2. Driver máy in bill:

+ Máy in Xprinter từ Win7 trở lên: Link

+ Xprinter win XP, Vista: Link

+ Máy in bill RoCo H200N; RoCo P80M:  Link

+ Máy in bill RoCo2602: Link1  Link2     

+ Máy in bill Antech:  Link1  Link2     

+ Máy in bill Rongta: Link1  Link2             

+ Máy in Blutooth Pos5802: Link       

+ Máy in Blutooth P80A: Link

+ Đổi IP máy in Xprinter: Link

3. Máy chấm công:

+ Máy chấm công (WiseEyeOn39Plus 23192019) : Link

+ Máy chấm công (Wise Eye V5.1   25092019):  Link

4. Phần mềm thiết kế tem nhãn mã vạch:

Golabel: Link

Golabel II : Link

Bartender 10.0 Link

Bartender dùng thử trong đĩa: Link

Docter: Link

Bài viết khác
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0975.174.204